Raketový štart pre vaše podnikanie

Začínate s podnikaním? Alebo ste na trhu dlhšie, ale nedokážete sa presadiť? Bojujete s nedostatkom zákazníkov? Ak ste sa v tomto úvode našli, služba Startup je určená práve pre vás.

Komplexná služba pre online boost biznisu

Nebojte sa, nie ste v tom sami. Drvivú väčšinu podnikateľov trápia úplne rovnaké problémy. Tým, že nie sú u svojich zákazníkov známi, snaha o získavanie nových platiacich klientov stroskotáva na nedostatku dôvery. Záujem o ich produkty alebo služby na trhu jednoducho neexistuje a pritom niekto iný, možno aj s horšou ponukou pokojne predáva. Prekonanie tejto fázy podnikania môže byť veľmi náročné a často vyžaduje množstvo času, úsilia a financií. Ako začínajúci podnikateľ môžete síce mať výborný produkt alebo službu, ak ho však zákazníci nepoznajú a nemajú o ňom žiadne informácie, nebudú mu dôverovať.

Content stratégia

Čo dokáže služba Startup?

Vybuduje značku

Vypracovaním základov značky pomenuje dôvody vašej existencie a zmyslu vášho podnikania a sústredí sa na vašu budúcnosť. Spracuje logo, typografiu a firemné farby.

Zviditeľní vás

Nikto o vás nevie? Netušíte ako získať zákazníkov? Vaša prítomnosť na najsledovanejších relevantných platformách vás nahodí do online sveta.

Vytvorí promo

Vaša prezentácia prostredníctvom kvalitného promo videa a spustenie online reklamy odpáli vašu sledovanosť to the moon.

Vypracuje web

Bez funkčnej stratégie, cieľ nikdy nedosiahnete. Efektívne webové riešenie na báze landing page rozbehne váš predaj.

Tri zásadné kroky…

Overená kombinácia viacerých funkčných nástrojov poskytne tvár vášmu projektu, pomôže vám zviditeľniť sa a zabezpečí vám web platformu na manažment návštevnosti potenciálnych zákazníkov. Kostra tejto služby pozostáva z 3 zásadných krokov. Každý jeden krok sa ďalej člení na desiatky úkonov, ktoré na seba nadväzujú a spoločným synergickým efektom sa pričiňujú na dosiahnutí sledovaných cieľov.

Kde je vaša cieľovka?

Mojou úlohou je umiestniť vás tam, kde sa vaša cieľová skupina nachádza. Odpoveď na otázku, kde to je, nám dáva štatistika spoločnosti Similarweb, ktorá pravidelne zverejňuje údaje o návštevnosti jednotlivých webových portálov.

štatistika návštevnosti webov

Google My Business.

Zabezpečí efektívne zverejňovanie informácií o vašej firme a interakciu s vašimi zákazníkmi.

Google My Business

Meta business account.

Firemný profil na Facebooku vám pomôže s prezentáciou vašich aktivít cieľovej skupine. Online reklama zvýši váš dosah.

Meta business account

Promo video.

Video je najobľúbenejší a najsledovanejší formát. Okrem toho úžasne konvertuje. Štart biznisu bez kvalitného videa dnes neprichádza do úvahy.

youtube promo video - hybl.sk

Landing page.

Odprezentuje vaše produkty alebo služby a naštartuje ich predaj. Odteraz máte všetko vo vlastných rukách.

landing page

3 kroky vás delia od úspechu

V prvom kroku vytvorím vizuálne a strategické základy vášho podnikania. Tým docielime, že si zákazníci budú vašu značku pamätať a budú sa s ňou stotožňovať. Našim cieľom bude, aby sa oni sami stali vašimi zástancami a značku odporúčali ďalej. Komplexná stratégia nám pomôže s jednotlivými časťami procesu.

Druhým krokom je vstúpiť do povedomia vašich zákazníkov v online priestore. Takmer 4,5 milióna občanov Slovenska používa internet. Na dennej báze využívajú rôzne digitálne služby. Pravdepodobnosť, že sa o vašich aktivitách dozvie vaša cieľová skupina sa vašou prítomnosťou na relevantných platformách skokovo zvyšuje. Mojou úlohou je umiestniť vás tam, kde sa vaša cieľová skupina nachádza. Sú to vyhľadávače, sociálne siete, verejné médiá a relevantné autoritatívne webstránky. Budem sa snažiť o efektívne využitie dostupných online nástrojov vo váš prospech. Pred vašimi potenciálnymi zákazníkmi vás odprezentujem ako dôveryhodného profesionála, pomenujem vaše poslanie a predstavím vaše portfólio produktov alebo služieb. Ako veľmi cenný bonus tejto služby treba vnímať aj sústredenie sa na najsledovanejší mediálny formát – video. Jeho sledovanosť 4-násobne prevyšuje čítanosť textu a 2,7-násobne prevyšuje sledovanosť fotografií. Preto som do svojho portfólia zaradil aj promo video, ktoré bude pripravené od spracovania scenára, cez nasnímanie kamerových záberov, až po postprodukciu a strih. Dynamické video zvýši hodnotu obsahu poskytnutého vašej cieľovej skupine a jednoducho vysvetlí benefity vášho portfólia.

Posledným, tretím, krokom je získanie vlastníctva digitálnej platformy, na ktorej si môžete realizovať prezentáciu portfólia podľa vlastných, vami stanovených, podmienok. Tou platformou bude váš web. Web vytvorí základ, na ktorý následne nadväzujú všetky ďalšie doplnkové online platformy, ktoré rozširujú jeho možnosti a zvyšujú návštevnosť. Web odo mňa vám umožní usmerňovať návštevnosť, sledovať ju, vyhodnocovať ju a následne prijímať rozhodnutia podporené získanými dátami. Vlastný web vám dá možnosti, ktoré na sociálnych sieťach nikdy nebudete mať.

Ponúknuté 3-krokové riešenie spoločne s obsahovou tvorbou niekoľkonásobne zvýši váš potenciál efektívne oslovovať zákazníkov a meniť ich na platiacich zákazníkov. Podnikanie na Slovensku môže byť úspešné. Som pripravený zodpovedať vaše prípadné otázky. Neváhajte ma kontaktovať, porozprávame sa o podrobnostiach tejto komplexnej služby.

3 kroky k vášmu cieľu

Balík pozostávajúci z 3 zásadných krokov vám ukáže efektívnu cestu.

Cenník

Biznis

3437€

Komplexný balík služieb pre rozbehnutie online podnikania.

Jedna služba, tri zásadné kroky.

1. Vytvorenie brandu
2. Vstup do online sveta
3. Vlastné web riešenie

Rozpis zahrnutých položiek

Vytvorenie brandu

1. krok zahŕňa

Definovanie symboliky
Spracovanie loga
Logosada
Farby
Typografia
Aplikácia
Grafika promo materiálov
Definícia jadra značky
Zákaznícka analýza
Analýza ponuky
DNA značky
Personalita značky
Prezentácia benefitov
Verbálna identita
Analýza dostupných domén
Brand manuál
Vstup do online sveta

2. krok zahŕňa

Vytvorenie profilu na Google My Business
Zobrazenie prevádzkárne v mapách
Vyplnenie údajov profilu
Vyplnenie portfólia služieb
Vloženie médií
Prepojenie profilu s Landing Page
Vytvorenie Facebook firemnej stránky
Vytvorenie titulnej a profilovej fotografie
Vyplnenie údajov firemnej stránky
Vytvorenie 6 obrazových príspevkov
Vytvorenie landing page
Vydanie licencie buildera (doživotne)
Vytvorenie firemného e-mailu
Import obsahu (text/grafika)
UI/UX dizajn
Spustenie analytiky
Zakúpenie domény (na 1 rok)
Zakúpenie webhostingu (na 1 rok)
SSL certifikát
Zaškolenie k dodaným službám
Vyplnenie údajov firemnej stránky
Vytvorenie titulnej a profilovej fotografie
Vytvorenie Instagram firemného účtu
Vytvorenie 6 obrazových príspevkov
Nastavenie spôsobu platby
Prepojenie účtu s Facebookom
Zaškolenie k dodaným službám
Vytvorenie promo videa (do 60 s)
Vytvorenie Youtube účtu
Vyplnenie údajov účtu
Nasadenie promo videa
Otestovanie Meta reklamy
Otestovanie Google reklamy
Zaškolenie k dodaným službám
Vlastné web riešenie

3. krok zahŕňa

Nastavenie WordPressu
Licencia buildera
SSL certifikát
Nastavenie e-mailu
Import obsahu
Responzivita
Modulovateľnosť
Jednoduchá administrácia
Zaškolenie (60 min)
Všetky položky balíka Web na mieru
Bezpečnosť
Zálohovanie
Rýchlosť
Analytika kvality
Analytika kvantity
Rozsah do 10 podstránok
Všetky položky balíka Strategický web
On-Page SEO
Technical SEO

Podrobný popis

Vytvorenie brandu - popis

V cene balíka získate nasledovné položky.

Symbolika: Pred tým, než sa pustím do samotného spracovania loga, venujem sa symbolom, z ktorých musí kvalitné logo vychádzať. Jednotlivé symboly budú reflektovať kľúčové slová, a tak zabezpečia korešpondenciu so sférou zvoleného pôsobenia a vnímania značky poteciálnym zákazníkom.

Logo: Predstavuje graficky spracovaný symbol slúžiaci na identifikáciu značky. Jeho spracovanie spravidla pozostáva z vypracovania logomarku (obrazovej časti loga) a logotypu (textovej časti loga). Pri tvorbe loga sa pridŕžam stanovených požiadaviek, noriem prístupnosti, ako aj definovaných vizuálnych kritérií. Mojím cieľom je dosiahnuť nadčasový dizajn.

Logosada: Logo dodávam vo viacerých variantoch a v rôznych formátoch súborov (jpg, png, pdf, eps, zdroj). Rastrový formát je formát, ktorého kvalita závisí od miery kompresie súboru. Môže byť stratový (jpg) alebo bezstratový (png), ktorý môže mať aj transparentné pozadie. Vektorový formát (pdf, eps), sa skladá zo základných geometrických primitív vyjadriteľných matematickými funkciami. Ide o bezstratový formát z hľadiska kvality umožňujúci následný export do rastrového formátu. Zdrojový súbor je formát spracovaného loga umožňujúci ľubovoľné úpravy v zdrojovom softvéri.

Farby: V súlade s identitou značky vytvorím primárne a sekundárne farby, gradienty, ako aj priliehavé farebné palety. Výstupným farbám priradím príslušné formáty HEX, CMYK a RGB. Nosnú časť tvorí orientácia na webové použitie, poradíme si však aj s tlačovými formátmi s využitím Pantone odtieňov. Dôraz kladiem na správny kontrast farieb a dodržanie WCAG štandardu.

Typografia: Ku komplexnej identite patrí aj výber vhodných typov a rezov písma. Z dostupných písiem vyberieme funkčný, zrozumiteľný a esteticky atraktívny font v primárnej,  sekundárnej, resp. náhradnej forme.

Aplikácia (grafické ukážky): Pod aplikáciou identity je potrebné si predstaviť vaše logo v skutočnom prostredíMockup, ktorý vám dodáme v cene balíka, je 3D model, ktorý aplikuje konkrétnu 2D grafiku na vyobrazenie v reálnom prostredí. Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať vaša identita v skutočnosti, mockup je ideálnym riešením.

Grafika promo materiálov: Vypracovanie propagačných materiálov – hlavičkového papiera vo Worde (docx), obálky (docx) a obojstrannej vizitky (pdf).

Definícia jadra značky: Určím základný súboru prvkov, ktoré ovplyvňujú všetko, čo vaša firma robí. Definujem účel vašej existencie, víziu, misiu a vaše hodnoty. Prvky jadra značky budú usporiadané v logickej hierarchii.

Zákaznícka analýza: Na základe demografických a psychologických charakteristík zákazníkov, ich zvyklostí a preferencií definujem vašu cieľovú skupinu, ktorej úlohou je identifikovať osoby s najväčším potenciálom stať sa vašimi zákazníkmi. Vaše zdroje nie sú neobmedzené, preto musím cieliť na zákazníkov, ktorí sú relevantní pre váš biznis. K optimalizácii výdavkov na oslovenie vašich zákazníkov vám pomôže správna segmentácia.

Definovanie niche (oblasť trhu neobsadená konkurenciou): Pokiaľ nie ste super bohatá firma, pravdepodobne bude pre vás nesmierne náročné uspieť vo vysokej konkurencii. Preto je kľúčové nájsť úzky segment, ktorý dokáže osloviť špecifických zákazníkov,  relevantných pre vaše portfólio. Prispôsobenie služieb „na mieru“ vašim zákazníkom je v tomto prípade základom úspechu.

Analýza ponuky: Analyzujem vaše produktové portfólio a vyhodnotím jeho výhody a nevýhody. Zhodnotím aspekty definujúce jeho kvalitu. Určím, ktoré položky považujem za potenciálne a naopak, ktoré je potrebné z portfólia vylúčiť.

Základný konkurenčný prieskum. Vykonám základné analytické aktivity, ktoré zabezpečia poznanie pozície a správania vašej konkurencie. Bez zistenia reálneho stavu v trhovom segmente, neexistuje priestor pre správne rozhodovanie.

DNA značky: Ide o teoretické a symbolické identifikovanie vašej značky prostredníctvom kľúčových prvkov. Hodnoty, kompetencie a emócie, ktoré tvoria DNA vašej značky použijem ako nástroj na vytvorenie konzistencie a súdržnosti v rámci všetkých prejavov vašej značky. Týmto spôsobom vybudujeme základy silnej a rozpoznateľnej značky.

Personalita značky (asociácie, archetyp). Použitie archetypu značky je jedným z prístupov pre definovanie personality. Archetypy značiek slúžia ako pomôcka pre udržanie rovnakého „kurzu“ v procese budovania značky. Ide o pojem označujúci typické formy správania.

Prezentácia benefitov. Benefity značky predstavujú osobnú hodnotu a význam, ktoré si spotrebitelia spájajú s vlastnosťami vášho produktu alebo služby. Ide de facto o racionálne, emocionálne a sociálne dôvody pre výber vášho produktu. Na rozdiel od vlastností značky sú veľmi dobre marketingovo komunikovateľné.

Verbálna identita. Zahŕňa tvorbu slogana, názvu značky a názvov produktov a služieb. Tieto prvky by mali byť konzistentné a jasne vystihovať hodnoty a osobnosť značky. Využijem dostupné prístupy, aby som vám so zvládnutím tejto problematiky pomohol.

Analýza dostupných domén. Dostupné domény sa, s rastúcou konkurenciou, pomerne rýchlo míňajú. Musíte si byť istí, že vaše meno vpísané do internetovej domény nie je obsadené. V opačnom prípade sa môže stať, že investícia do procesu namingu vyjde na zmar.

Brand manuál: Dokument obsahujúci logo manuál (ktorý prehľadne vysvetľuje, akým spôsobom sa používa logo a súvisiace grafické prvky), typografické podklady, komplexnú firemnú identitu a definovanie základných prvkov vašej značky.

Vstup do online sveta - popis

Vaša prítomnosť v digitálnom svete dnes už v žiadnom prípade nesmie chýbať. Ochudobnili by ste sa o väčšinu návštevnosti a stratili by ste konkurencieschopnosť vo vašom trhovom segmente.

V cene balíka získate nasledovné položky.

Vytvorenie profilu na Google My Business: Relevantné firemné profily vytvorené v službe Google My Business sú mnohokrát bezplatne zobrazované vo vrchnej časti výsledkov vyhľadávania. Dokonca nad organickými výsledkami. Využitie tejto služby patrí k základným kanálom rozbehnutia online podnikania.

Zobrazenie prevádzkárne v Google mapách: V prípade, ak máte prevádzkareň, s vysokou pravdepodobnosťou sa budete zobrazovať aj na Google mapách.

Vyplnenie údajov profilu: Správne a úplné vyplnenie údajov niekoľkonásobne zvyšuje šancu na zvýšenie viditeľnosti.

Vyplnenie portfólia služieb: Kvalitné spracovanie ponuky vašich konkrétnych produktov alebo služieb predstaví vaše portfólio širokej verejnosti v tom najlepšom svetle.

Vloženie médií: Obrázky alebo videá by nemali chýbať pri žiadnej kvalitnej prezentácii.

Prepojenie profilu s Landing Page: Zmyslom profilu na Google My Business je aj presmerovanie návštevnosti na vami riadenú platformu. Spoločne túto príležitosť využijeme.

Vytvorenie Facebook firemnej stránky: Facebook predstavuje najnavštevovanejšiu sociálnu sieť svojho druhu na Slovensku. Obsahová tvorba na tejto sieti dokáže priniesť relevantnú návštevnosť, pokiaľ viete, čo robíte.

Vytvorenie titulnej a profilovej fotografie: Profesionálna a vizuálne príťažlivá titulka vždy upúta pozornosť.

Vyplnenie údajov firemnej stránky: Všetky údaje musia byť korektne vyplnené, aby bol váš účet schválený.

Vytvorenie 6 obrazových príspevkov: Aby váš profil nevyzeral po spustení prázdny, vytvorím vám 6 relevantných a graficky upravených statických obrazových a textových príspevkov. Príspevky budú konzistentné a budú využívať zvolený tone of voice.

Vytvorenie landing page: Vlastná pristávacia stránka vám umožní predstaviť portfólio vašich produktov alebo služieb presne podľa vašich predstáv. Nebudete tak viazaní podmienkami tretích strán. Vaša landing page tu bude, aj keď vám sociálne siete z nejakého dôvodu pozastavia alebo zablokujú váš profil. Landing page dokáže zmysluplne pracovať s vašou návštevnosťou a meniť ju na platiacich zákazníkov.

Vydanie licencie buildera (doživotne): Nie každý vie programovať. Preto vaša landing page bude využívať CMS (Content Management System), v ktorom si v prípade potreby budete vedieť meniť veci sami. Takže nebudete odkázaní na externého programátora, ktorý by si účtoval hodinovú sadzbu. Doživotná licencia do CMS je súčasťou balíka.

Vytvorenie firemného e-mailu: V rámci balíka získate aj vlastnú e-mailovú adresu, ktorá bude obsahovať vami zvolený názov domény. Chcete predsa pred klientmi vystupovať profesionálne, nie?

Import obsahu (text/grafika): Na landing page bude importovaný obsah v súlade s vašimi podkladmi.

UI/UX dizajn: Landing page bude z hľadiska konštrukcie využívať best practises z oblasti dizajnu. Stránka bude vizuálne príťažlivá a užívateľsky prívetivá. Klient bude postupne smerovaný a vyzývaný k nákupu.

Spustenie analytiky: Bez dát ste, ako podnikateľ, úplne slepý. Ak neviete, ako vás vaši klienti našli, odkiaľ prišli a čo u vás robia, nemôžete sa správne rozhodovať. Analytické nástroje implementované na vašej landing page to zmenia.

Zakúpenie domény (na 1 rok): V cene balíka máte doménu (napr. vasafirma.sk) zakúpenú na 1 rok. Doména je vlastne vaše online adresa na internete, pomocou ktorej vás vaši zákazníci nájdu. Landing page nie je možné bez domény prevádzkovať. Nasledujúce obdobia je potrebné doménu vždy predĺžiť. Cena je spravidla v desiatkach eur ročne.

Zakúpenie webhostingu (na 1 rok). V cene balíka máte webhosting zakúpený na 1 rok. Webhosting je de facto server, na ktorého disku je váš web uložený. Bez webhostingu nie je možné landing page prevádzkovať. Nasledujúce obdobia je potrebné webhosting vždy predĺžiť. Cena je spravidla v desiatkach eur ročne.

SSL certifikát: Ak si vážite vaše dáta ako aj dáta vašich zákazníkov, potrebujete SSL certifikát. Ten zabezpečí šifrovanú prevádzku vašej landing page. Tak budú vaše údaje chránené. Certifikát je v cene balíka. Jeho platnosť trvá s platnosťou webhostingu.

Vytvorenie Instagram firemného účtu: Instagram je rýchlo rastúcou sociálnou sieťou, ktorá je vo vlastníctve Facebooku. Odlišnosťou svojej návštevnosti ju zmysluplne dopĺňa. Jej výhodou je, že jednotlivé príspevky môžete zároveň umiestňovať na oboch sieťach, čím šetríte svoj čas. Rovnako je to aj s manažmentom reklám, ktoré spravujete z jedného miesta pre obe siete. Synergický efekt spolupôsobenia týchto sietí môže byť pre vašu návštevnosť zásadný.

Vytvorenie titulnej a profilovej fotografie: Platí to, čo platí aj pri Facebooku. Profesionálna a vizuálne príťažlivá titulka vždy upúta pozornosť.

Vyplnenie údajov firemnej stránky: A opäť. Všetky údaje musia byť korektne vyplnené, aby bol váš účet schválený.

Vytvorenie 6 obrazových príspevkov: Podobne ako pri Facebooku, vám vytvorím 6 relevantných a graficky upravených statických obrazových a textových príspevkov. Príspevky budú konzistentné a budú využívať zvolený tone of voice.

Nastavenie spôsobu platby: Pre možnosť pridávania a manažmentu reklám je potrebné zadať údaje vašej platobnej karty. Ak sa obávate bezpečnosti vašich údajov (čo je prirodzené), pošlem vám presný popis postupu a službu si vyplníte sami.

Prepojenie účtu s Facebookom: Účty Instagramu a Facebooku je možné vzájomne prepojiť, čo vám umožní ich spoločnú správu.

Vytvorenie promo videa: Video je v súčasnosti najobľúbenejším formátom, ktorý výrazne zvyšuje sledovanosť vášho obsahu. Video obsah je v priemer 4-krát sledovanejší ako text a 2,7-krát sledovanejší, ako obrazové súbory. Má potenciál zabezpečiť vám výrazné zvýšenie atraktivity vašej značky. Súčasťou balíka je vytvorenie promo videa v rozsahu do 60 sekúnd. V cene je poskytnutá služba vypracovania scenára, vyhotovenia kamerových záberov, postprodukcia a strih.

Vytvorenie Youtube účtu: Youtube je najsledovanejšia platforma na zdieľanie video obsahu na Slovensku. Jej dôležitosť stúpa

Vytvorenie titulnej a profilovej fotografie: Obdobne ako pri Facebooku a Instagrame. Profesionálna a vizuálne príťažlivá titulka vždy upúta pozornosť.

Vyplnenie údajov účtu: Všetky údaje budú korektne vyplnené.

Nasadenie promo videa: Spracované promo video bude zverejnené na vašom účte. Prajem veľa pozretí.

Otestovanie Meta reklamy: Pred oficiálnym odovzdaním odskúšam funkčnosť reklám spustením skúšobnej reklamy zameranej na vašu cieľovú skupinu s minimálnym budgetom.

Otestovanie Google reklamy: Pred oficiálnym odovzdaním odskúšam funkčnosť reklám spustením skúšobnej reklamy zameranej na vašu cieľovú skupinu s minimálnym budgetom.

Zaškolenie k dodaným službám: Nebolo by fér odovzdať vám jednotlivé položky balíka bez patričného zaškolenia. Podrobne si spolu prejdeme všetky súčasti, vysvetlíme si ich dôležitosť v celkovej stratégii, ich ovládanie, ako aj ich využitie v budúcnosti.

Vlastné web riešenie - popis

Online svet prináša obrovské príležitosti. Využitie služieb externých digitálnych lídrov je určite namieste. Ak však chcete fungovať podľa vlastných podmienok a napĺňať tak svoje potreby bez nutnosti kompromisov, do úvahy prichádza jedine implementácia vlastnej webstránky.

Vlastné web riešenie je určené pre fyzické a právnické subjekty. Môže ísť o živnostníkov, obchodné spoločnosti, pobočky zahraničných firiem, nadnárodné spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, ale aj o neoficiálne združenia bez právnej subjektivity. Vaša stránka nebude plniť len prezentačnú funkciu. Poskytne vám ďaleko viac. Jej architektúru plne prispôsobím vašim aktivitám. Zameriam sa na potreby vašich zákazníkov alebo členov. Navrhnem vám riešenia na zvýšenie návštevnosti webstránok a následne predaja vašich produktov alebo služieb. Web je výkonnostne postavený a primárne určený na zvýšenie vášho predajného potenciálu.

Web je vybudovaný na príncípe tvorby vysoko konverzných predajných stránok. Kým bežné, prezentačné stránky nemajú takmer žiadny predajný potenciál, pristávacie stránky sú vytvorené striktne podľa marketingových zásad a ich cieľom je preberať záujemcov zo sociálnych sietí a meniť ich na vašich platiacich zákazníkov.

Okrem toho je web optimalizovaný na zvyšovanie pozícií vo vyhľadávačoch, (napr. Google). To je možné docieliť dvoma spôsobmi: platenou reklamou (najmä prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach a PPC reklamy) alebo SEO (optimalizáciou pre vyhľadávače), ktorá zvyšuje organickú (neplatenú) návštevnosť. Kým reklama funguje len keď za ňu platíte, SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) je ďaleko trvácnejšia forma, ktorá vám bude prinášať výsledky omnoho dlhšie.

Poskytnem vám riešenie, ušité na mieru vašim potrebám.

Pri spoločnom rozhovore zistíme vaše potreby. Následne vykonáme analýzu možností a vyberieme pre vás najvhodnejšiu cestu pre naplnenie vašich cieľov. Vybrané návrhy vám odprezentujem a po spätnej väzbe sa pustím do práce. Web vizuálne napojím na vašu identitu, aby korešpondoval s vami zvolenými farbami, typografiou a štýlom komunikácie. Spracujem funkčný UI/UX dizajn. Implementujem potrebné stavebné prvky. Priebežne budete môcť sledovať, ako váš web postupne rastie. Pred odovzdaním vykonám testovanie jednotlivých funkcionalít webu. Na konci mojej snahy bude web plne prispôsobený vašim potrebám.

V cene, okrem samotného webu, získate implementáciu a nastavenie redakčného systému, ktorý je jednotkou na trhu. Poháňa viac než 42% webových stránok a prevádzkujú ho milióny užívateľov. Slúži na jednoduchú editáciu a správu obsahu webu.

Ďalej získavate licenciu vizuálneho builderu pre jednu webstránku. Vďaka nemu budete schopní realizovať prípadné úpravy webu vlastnými silami, bez znalosti programovania. To vám ušetrí množstvo finančných prostriedkov. Zmenu textov alebo farieb realizujete podobne ako pri práci s Microsoft Wordom. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Váš web bude mať SSL certifikát, ktorý je základným stavebným kameňom bezpečného prenosu dát z vášho webu. Zaisťuje ochranu prenášaných dát prostredníctvom šifrovania.

Web zabezpečený SSL certifikátom je označený ikonou zámku, čo mu dodáva dôveryhodnosť. Naopak, web s absentujúcim SSL certifikátom je označený textom „Nezabezpečené“ pri názve domény webu. To môže potencionálnych návštevníkov odradiť.

Okrem toho Google dáva stránkam bez SSL certifikátu penalizáciu a tie zabezpečené (https adresa) získavajú vyšší rating.

Upozornenie: Zabezpečenie SSL certifikátu vám viem garantovať iba pri mnou odporučených webhostingoch.

Váš web bude responzívny, tzn. že jeho zobrazovanie webu bude optimalizované pre rôzne zariadenia (mobilné telefóny, tablety, desktopy).

Pre dizajnovú podporu webu budete mať k dispozícii obrovské množstvo ikon, vrátane ikon sociálnych sietí.

Vizuálne prevedenie vášho webu bude moderné, trendové a funkčné. Tým zabezpečím, aby vaši zákazníci radi na vašom webe trávili čas a vracali sa k vám.

Každý web sa skladá zo sekcií, v ktorých sú umiestnené jednotlivé moduly. V cene riešenia získate aj prístup k základným modulom ako napr. základnému kontaktnému formuláru, cenníku služieb, obrazovým, tabuľkovým a textovým prvkom, ikonám, CTA tlačidlám, spínačom, sliderom, recenziám, prepojeniu na Google mapy, blogu, galérii a pod. Konkrétne moduly budú na webe rozmiestnené podľa vašich požiadaviek.

Import vášho obsahu v rozsahu max. 20 stránok získavate v cene služby. Rozsah nad tento rámec je spoplatnený hodinovou sadzbou. Vami zaslaný obsah nakopírujem do jednotlivých stránok a podstránok. Ak máte záujem aj o spracovanie obsahu, nemám s tým problém. Obsahové riešenia (texty, video) vám nacením zvlášť. Čo sa týka fotografií, viem vám bezplatne na web vložiť a graficky upraviť fotografie, ikony a obrázky z fotobanky. Ak ale chcete byť originálni, zabezpečím vám nafotenie kvalitného relevantného obsahu, ktorý vám taktiež nacením zvlášť.

Pre zabezpečenie komunikácie vám v rámci vášho webhostingu nastavím a sprevádzkujem e-mail (prípadne aj viac) a kontaktný formulár, aby vás klienti vždy zastihli.

Odovzdaný web bude pripravený na mieru pre vás. Ak sa však v budúcnosti vyskytne potreba prípadných úprav, budete si ich vedieť zrealizovať aj sami. K webu totiž dostanete aj kompletné zaškolenie (60 min.) a k dispozícii budete mať aj odkazy na tutoriály, ktorými môžete k webu doplniť aj množstvo ďalších funkcií.

Bezpečnosť webu. Ide o jeden z najzákladnejších predpokladov jeho bezproblémovej prevádzky. Akýkoľvek útok priamo ohrozuje nielen vaše podnikanie, ale aj cenné údaje vašich klientov. 100%-ná ochrana síce neexistuje, ale každé prijaté bezpečnostné opatrenie výrazne znižuje šancu, že sa stanete obeťou hackerského útoku. Priemerne 30 000 webstránok denne je napadnutých hackermi (zdroj:sophos.com). Bezpečnosť webu je preto naozaj potrebné brať vážne.

V rámci balíka Strategický web získate jednorazovú aktualizáciu redakčného systému, vizuálneho builderu a pluginov, nastavenie silných hesiel, zmenu prefixu (v prípade objednania hostingu a domény od nás) a používateľského mena (v prípade objednania hostingu a domény od nás).

Zároveň vám zabezpečím napr. inštaláciu firewallu, znefunkčnenie php súboru proti hackerom, umožnenie prístupu k administrácii len vybraným IP adresám.

Na záver vám nastavím obmedzenie počtu prihlásení do administratívneho menuautomatické odhlasovanie neaktívnych užívateľov, skrytie prihlasovacej stránky wp-login.php, práva prístupu do adresárov a súborov, zákaz zasielania chybových php správ, odstránenie označenia verzie WP.

Zálohovanie webu. Nesmierne dôležitá záležitosť. V priebehu sekundy totiž vlastnou chybou alebo vonkajším zavinením (hackerský útok, chybná aktualizácia a pod.) môžete prísť o všetko, čo ste naň dali.

Na vašom webe zrealizujem prípravu na zálohovanie dát, aby ste v prípade problémov mohli váš web jednoducho obnoviť. Investícia do zálohovacieho systému sa vám môže niekoľkonásobne vyplatiť.

Rýchlosť načítania webu. Ďalší dôležitý parameter. Až 60 % mobilných používateľov očakáva, že sa stránka načíta do 3 sekúnd alebo menej a 74 % je ochotných pred odchodom počkať len 5 sekúnd, kým sa stránka načíta (zdroj: compuware.com).

Návštevníci webu sú dnes veľmi netrpezliví a nároční, určite nebudú tráviť čas na pomalých, „zasekaných“ stránkach. Optimalizácia rýchlosti patrí k technickej časti SEO.

Google penalizuje pomalé weby. Okrem užívateľského zážitku teda optimalizáciou rýchlosti zvyšujete aj pozíciu vášho webu vo vyhľadávačoch.

Kvalitatívna analytika. Slúži na vyhodnocovanie správanie návštevníkov webu. V prvom rade dokážete sledovať a analyzovať činnosť vašich návštevníkov na webe. Vidíte, ktoré stránky navštevujú, čo na nich robia, na čo kliknú, s ktorou časťou majú problémy. Odkiaľ predčasne odchádzajú. Sledovaním správania návštevníkov získate veľmi cenné dáta, ktoré vám poskytnú informáciu o potrebe zmien na webe. Ich realizovaním optimalizujete konverzie a vaše zisky majú potenciál rásť.

Ďalším sledovaným prvkom kvalitatívnej analytiky sú tzv. heatmapy, teda oblasti webu, ktoré majú vyššiu návštevnosť, ako iné. Ich analýzou môžete zistiť, na ktoré pozície je potrebné umiestniť prvky s konverzným potenciálom a čo je potrebné zlepšiť.

Implementáciou softvérového nástroja Google Analytics vám umožníme sledovať aktivity na vašom webe. Disponovanie relevantnými údajmi je základným predpokladom pre rozhodovací proces smerujúci k zabezpečeniu vyššej efektivity vášho webu.

Po implementácii budete mať kedykoľvek k dispozícii reporty návštevnosti.

Kvantitatívna analytika. Návštevnosť, ktorá smeruje na váš web, je potrebné vyhodnocovať. Ak nepoznáte počty návštevníkov vášho webu a ich zmeny, nedokážete zistiť, že máte problém a už vôbec nie, prečo ho máte. Každý deň tak môžete prichádzať o peniaze kvôli nezrealizovaným konverziám.

Implementáciou softvérového analytického nástroja vám zabezpečím prístup k údajom o návštevnosti vášho webu. Už viac nebudete slepí. Získané dáta môžete sledovať, analyzovať a exportovať. Disponovanie relevantnými údajmi je základným predpokladom pre rozhodovací proces smerujúci k zabezpečeniu vyššej efektivity vášho webu.

Po implementácii budú reporty návštevnosti to prvé, čo uvidíte pri návšteve administrácie.

On-Page SEO. Jeho správne nastavenie vám zabezpečí, že vás Google bude milovať. Budete sa vo vyhľadávači zobrazovať vyššie ako vaša konkurencia. A to je rozhodujúce pri raste vašej organickej návštevnosti. Nastavím vám správne meta titulky, meta popisy, H tagy, zoptimalizujem obrázky z hľadiska veľkosti a popisovania.

Okrem toho vám interne prelinkujem vaše stránky Je to piplačka, ale stojí to za to.

Technical SEO. Jeho optimalizácia vám taktiež ovplyvní ranking, teda pozíciu vášho webu vo vyhľadávačoch. Každý sa chce v Google zobraziť čo najvyššie a získavať tak bezplatnú návštevnosť.

V prípade, ak nemáte vytvorenú XML sitemap, vaše stránky dokonca ani nemusia byť indexované botmi, a teda vôbec nie sú zobrazené vo vyhľadávači. Ako by ste ani neexistovali.

Pre zabezpečenie podpory organickej návštevnosti vypracujem XML sitemap, štruktúrujem dáta a odstránim prípadné duplicity, kvôli ktorým vás môže Google penalizovať.

Recenzie

Všetky moje recenzie nájdete na jednom mieste:

Hodnotenie 5 hviezdičiek

Google zákaznícke hodnotenie

FAQ

Ako budeme spolu komunikovať?

Prispôsobím sa vaším preferenciám. Môžeme komunikovať e-mailom, telefonicky, prostredníctvom Google Meet alebo osobne (v Bratislave). Ak vám vyhovuje iná forma komunikácie, dajte mi vedieť.

Koľko proces spracovania trvá?

Táto služba je komplexná ultra pecka. Termín odovzdania je závislý na množstve faktorov, ktoré vstupujú do kreatívnej tvorby, na úrovni komunikácie a spolupráce objednávateľa, na nastavení kooperujúcich partnerov, ale aj ďalších nemenej dôležitých prvkov. Nič pod 3 mesiace však nečakajte. Beriem to vážne. Váš úspech je totiž aj mojím úspechom (a naopak).

 

Sú konzultácie platené?

Nie. Pred objednaním služby môžete so mnou čokoľvek nezáväzne a bezplatne konzultovať. V prípade, že sa už dohodneme na dodaní konkrétneho balíka, sú konzultácie poskytované bezplatne v jeho cene. Spoplatňovanie by sa teoreticky vzťahovalo len na prípadné konzultácie, po odovzdaní služby.

Ako prebieha platba?

Platba prebieha bezhotovostným prevodom na základe fakturácie. Pred začatím prác sa platí záloha 50 % z celkovej dohodnutej ceny objednávky. Po odovzdaní celého webu vám pošlem vyúčtovaciu faktúru a vy uhradíte zvyšných 50 %.

Zaujala vás ponuka?

Neváhajte ma nezáväzne kontaktovať, všetky otázky vám zodpoviem. Kliknite nižšie pre začatie telefonátu alebo odoslanie e-mailovej správy.

Jarabinková 6B, Bratislava

Odoslať objednávku

  Zvažujem záujem o:

  Ochrana súkromia

  Ako to prebieha?

  01

  Kontakt

  Kontaktujte ma

  02

  Záloha

  Uhradíte 50% zálohu

  03

  Startup

  Poskytnem vám službu

  04

  Fakturácia

  Doručím vám faktúru