Odlíši vás od konkurencie!

Je vedecky dokázané, že zákazníci sa pri nákupnom procese väčšinou nesprávajú racionálne, ale konajú skôr emocionálne. Nerozhodujú sa rozumom, ale najmä srdcom. To je miesto, ktoré musíte zasiahnuť. Ako povedal Philip Kotler: „Ak nie ste značka, ste komodita, potom je jediným víťazom nízkonákladový výrobca.“

Definuje vaše poslanie a napĺňa vašu víziu

Cieľom služby brand je vytvorenie vzťahu s vaším zákazníkom. Lojálny zákazník nakupuje dlhodobo a okrem toho sa stáva neplateným predajcom, ktorý vašu značku odporúča ďalej vo svojom okruhu známych. Tým pomáha prezentovať vašu značku v tom najlepšom svetle. Pri vytváraní brandu nejde len o realizáciu profesionálnej a vizuálne príťažlivej identity. Vaša značka musí vychádzať z vášho poslania a hodnôt, musí chápať vašu personalitu, reflektovať vašu DNA, musí vás odlíšiť od stoviek ďalších projektov, musí vedieť vyzdvihnúť vaše benefity a musí zaujať vašu cieľovú skupinu. Viem ako na to a som pripravený vám pomôcť.

Pro Urgent - brand manuál

Čo dokáže služba brand?

Prezentuje vás ako profesionála

Vizuálna identita podčiarkne vaše prednosti a odlíši vás od nevýraznej konkurencie.

Zaujme vašu cieľovú skupinu

Dobre spracovaný brand sa sústredí na vašu cieľovú skupinu prostredníctvom definovaných persón.

Zvyšuje povedomie o vašej značke

Stav, ktorý chceme docieliť je identifikácia zákazníkov s vašou značkou a ich návratnosť.

Zvyšuje predajný potenciál

Opoznaná značka prináša platiacich zákazníkov bez nutnosti účasti na cenových pretekoch.

Od analýz až k stratégii

Cesta za úspešnou značkou je beh na dlhú trať. Najprv si musíte sami uveriť, až potom môžete premýšľať nad vstupom na trh. Začneme spoločne, krok po kroku. Na základe zákazníckych charakteristík definujeme vašu cieľovú skupinu. Určíme si niche, zanalyzujeme vašu ponuku, vykonáme konkurenčný prieskum a spracujeme komplexnú brand stratégiu. Už teraz sa na to teším. 🙂

Určuje pozíciu značky.

Opisuje, ako sa značka odlišuje od konkurencie a čo ponúka svojim zákazníkom.

positioning

Analyzuje trh.

Zabezpečuje prieskum trhu, zisťuje potreby zákazníkov a ich dôležitosť, analyzuje konkurenčné subjekty.

prieskum trhu

Špecifikuje vašu cieľovku.

Definuje skupinu osôb, ktorá predstavuje vašich potenciálnych zákazníkov a modeluje persóny – zástupcov cieľovej skupiny.

segmentácia

A je toho ďaleko viac…

Identita značky

Definujem logo, farby, typografiu, vizuálnu aplikáciu, komunikačný štýl značky a vizuálne a emocionálne asociácie so značkou.

Brand manuál

Vypracovávam manuál zameraný na hlavné komponenty značky, ktorý definuje pravidlá ich používania pri každodennej práci so značkou.

Určenie benefitov

Hodnotím portfólio vašich produktov a služieb. Pri ich opise sa nesústredím len na ich vlastnosti, ale predovšetkým na benefity, ktoré určujú prospech pre samotného zákazníka.

Niche

Vyhľadávam oblasť trhu vo vašej pôsobnosti, ktorá je neobsadená konkurenciou.

Marketingový mix

Určujem konkrétnu (kvalitatívnu, kvantitatívnu a časovú) kombináciu marketingových nástrojov – 4P.

Analýza domén

Vykonávam prieskum potenciálne použiteľných internetových domén vašej značky. Tento proces úzko súvisí s namingom a preverovaním ochranných známok.

Prípadové štúdie

Pro Urgent - branding - symbolika
Lietava - branding - ikona
Pro Urgent - brand manuál
Pro Urgent - farby
Pro Urgent - brand manuál
Pro Urgent - brand manuál

Cenník

Logo a farby

394

Vizuálny základ pre jednoduché projekty

Služba zahŕňa

Definovanie symboliky
Spracovanie loga
Logosada
Farby
Logo manuál
Vizuálna identita

597

Komplexná vizualita vašej značky

Služba zahŕňa

Definovanie symboliky
Spracovanie loga
Logosada
Farby
Typografia
Aplikácia
Grafika promo materiálov
Dizajn manuál
Brand identita

982€

Štandard pre vizualizáciu vašej značky

Služba zahŕňa

Definovanie symboliky
Spracovanie loga
Logosada
Farby
Typografia
Aplikácia
Grafika promo materiálov
Definícia jadra značky
Zákaznícka analýza
Analýza ponuky
DNA značky
Personalita značky
Prezentácia benefitov
Verbálna identita
Analýza dostupných domén
Brand manuál
Brand stratégia

2865€

Vizuálny branding a brand stratégia

Služba zahŕňa

Definovanie symboliky
Spracovanie loga
Logosada
Farby
Typografia
Aplikácia
Grafika promo materiálov
Brand analýza
Definícia jadra značky
Zákaznícka analýza
Definovanie niche
Spotrebiteľský insight
Analýza ponuky
Základný konkurenčný prieskum
DNA značky
Personalita značky
Prezentácia benefitov
Verbálna identita
Brand value proposition
Brand promise
Komunikačná stratégia
Brand pozicioning
Analýza dostupných domén
Kontrola ochranných známok
Strategický brand manuál
Brand story (video)

Podrobný popis

Logo a farby - popis

V cene branding balíka Logo a farby získate nasledovné položky.

Symbolika: Pred tým, než sa pustím do samotného spracovania loga, venujem sa symbolom, z ktorých musí kvalitné logo vychádzať. Jednotlivé symboly budú reflektovať kľúčové slová, a tak zabezpečia korešpondenciu so sférou zvoleného pôsobenia a vnímania značky poteciálnym zákazníkom.

Logo: Predstavuje graficky spracovaný symbol slúžiaci na identifikáciu značky. Jeho spracovanie spravidla pozostáva z vypracovania logomarku (obrazovej časti loga) a logotypu (textovej časti loga). Pri tvorbe loga sa pridŕžam stanovených požiadaviek, noriem prístupnosti, ako aj definovaných vizuálnych kritérií. Mojím cieľom je dosiahnuť nadčasový dizajn.

Logosada: Logo dodávam vo viacerých variantoch a v rôznych formátoch súborov (jpg, png, pdf, eps, zdroj). Rastrový formát je formát, ktorého kvalita závisí od miery kompresie súboru. Môže byť stratový (jpg) alebo bezstratový (png), ktorý môže mať aj transparentné pozadie. Vektorový formát (pdf, eps), sa skladá zo základných geometrických primitív vyjadriteľných matematickými funkciami. Ide o bezstratový formát z hľadiska kvality umožňujúci následný export do rastrového formátu. Zdrojový súbor je formát spracovaného loga umožňujúci ľubovoľné úpravy v zdrojovom softvéri.

Farby: V súlade s identitou značky vytvorím primárne a sekundárne farby, gradienty, ako aj priliehavé farebné palety. Výstupným farbám priradím príslušné formáty HEX, CMYK a RGB. Nosnú časť tvorí orientácia na webové použitie, poradíme si však aj s tlačovými formátmi s využitím Pantone odtieňov. Dôraz kladiem na správny kontrast farieb a dodržanie WCAG štandardu.

Logo manuál: Dokument, ktorý prehľadne vysvetľuje, akým spôsobom sa používa logo a súvisiace grafické prvky. 

Vizuálna identita - popis

V cene branding balíka Vizuálna identita získate nasledovné položky.

Symbolika: Pred tým, než sa pustím do samotného spracovania loga, venujem sa symbolom, z ktorých musí kvalitné logo vychádzať. Jednotlivé symboly budú reflektovať kľúčové slová, a tak zabezpečia korešpondenciu so sférou zvoleného pôsobenia a vnímania značky poteciálnym zákazníkom.

Logo: Predstavuje graficky spracovaný symbol slúžiaci na identifikáciu značky. Jeho spracovanie spravidla pozostáva z vypracovania logomarku (obrazovej časti loga) a logotypu (textovej časti loga). Pri tvorbe loga sa pridŕžam stanovených požiadaviek, noriem prístupnosti, ako aj definovaných vizuálnych kritérií. Mojím cieľom je dosiahnuť nadčasový dizajn.

Logosada: Logo dodávam vo viacerých variantoch a v rôznych formátoch súborov (jpg, png, pdf, eps, zdroj). Rastrový formát je formát, ktorého kvalita závisí od miery kompresie súboru. Môže byť stratový (jpg) alebo bezstratový (png), ktorý môže mať aj transparentné pozadie. Vektorový formát (pdf, eps), sa skladá zo základných geometrických primitív vyjadriteľných matematickými funkciami. Ide o bezstratový formát z hľadiska kvality umožňujúci následný export do rastrového formátu. Zdrojový súbor je formát spracovaného loga umožňujúci ľubovoľné úpravy v zdrojovom softvéri.

Farby: V súlade s identitou značky vytvorím primárne a sekundárne farby, gradienty, ako aj priliehavé farebné palety. Výstupným farbám priradím príslušné formáty HEX, CMYK a RGB. Nosnú časť tvorí orientácia na webové použitie, poradíme si však aj s tlačovými formátmi s využitím Pantone odtieňov. Dôraz kladiem na správny kontrast farieb a dodržanie WCAG štandardu.

Typografia: Ku komplexnej identite patrí aj výber vhodných typov a rezov písma. Z dostupných písiem vyberieme funkčný, zrozumiteľný a esteticky atraktívny font v primárnej,  sekundárnej, resp. náhradnej forme.

Aplikácia (grafické ukážky): Pod aplikáciou identity je potrebné si predstaviť vaše logo v skutočnom prostredíMockup, ktorý vám dodáme v cene balíka, je 3D model, ktorý aplikuje konkrétnu 2D grafiku na vyobrazenie v reálnom prostredí. Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať vaša identita v skutočnosti, mockup je ideálnym riešením.

Grafika promo materiálov: Vypracovanie propagačných materiálov – hlavičkového papiera vo Worde (docx), obálky (docx) a obojstrannej vizitky (pdf).

Pokiaľ by ste chceli identitu doplniť o vašu vlastnú špecifickú požiadavku, napríklad spracovanie webbannera, titulky pre váš profil na Instagrame, či Facebooku, certifikátu, letáku, digitálnej prezentácie, reportu (výročnej správy) a pod., neváhajte nás kontaktovať.

Dizajn manuál: Dokument obsahujúci logo manuál (ktorý prehľadne vysvetľuje, akým spôsobom sa používa logo a súvisiace grafické prvky), typografické podklady a komplexnú vizuálnu identitu.

Brand identita - popis

V cene branding balíka Brand identita získate nasledovné položky.

Symbolika: Pred tým, než sa pustím do samotného spracovania loga, venujem sa symbolom, z ktorých musí kvalitné logo vychádzať. Jednotlivé symboly budú reflektovať kľúčové slová, a tak zabezpečia korešpondenciu so sférou zvoleného pôsobenia a vnímania značky poteciálnym zákazníkom.

Logo: Predstavuje graficky spracovaný symbol slúžiaci na identifikáciu značky. Jeho spracovanie spravidla pozostáva z vypracovania logomarku (obrazovej časti loga) a logotypu (textovej časti loga). Pri tvorbe loga sa pridŕžam stanovených požiadaviek, noriem prístupnosti, ako aj definovaných vizuálnych kritérií. Mojím cieľom je dosiahnuť nadčasový dizajn.

Logosada: Logo dodávam vo viacerých variantoch a v rôznych formátoch súborov (jpg, png, pdf, eps, zdroj). Rastrový formát je formát, ktorého kvalita závisí od miery kompresie súboru. Môže byť stratový (jpg) alebo bezstratový (png), ktorý môže mať aj transparentné pozadie. Vektorový formát (pdf, eps), sa skladá zo základných geometrických primitív vyjadriteľných matematickými funkciami. Ide o bezstratový formát z hľadiska kvality umožňujúci následný export do rastrového formátu. Zdrojový súbor je formát spracovaného loga umožňujúci ľubovoľné úpravy v zdrojovom softvéri.

Farby: V súlade s identitou značky vytvorím primárne a sekundárne farby, gradienty, ako aj priliehavé farebné palety. Výstupným farbám priradím príslušné formáty HEX, CMYK a RGB. Nosnú časť tvorí orientácia na webové použitie, poradíme si však aj s tlačovými formátmi s využitím Pantone odtieňov. Dôraz kladiem na správny kontrast farieb a dodržanie WCAG štandardu.

Typografia: Ku komplexnej identite patrí aj výber vhodných typov a rezov písma. Z dostupných písiem vyberieme funkčný, zrozumiteľný a esteticky atraktívny font v primárnej,  sekundárnej, resp. náhradnej forme.

Aplikácia (grafické ukážky): Pod aplikáciou identity je potrebné si predstaviť vaše logo v skutočnom prostredíMockup, ktorý vám dodáme v cene balíka, je 3D model, ktorý aplikuje konkrétnu 2D grafiku na vyobrazenie v reálnom prostredí. Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať vaša identita v skutočnosti, mockup je ideálnym riešením.

Grafika promo materiálov: Vypracovanie propagačných materiálov – hlavičkového papiera vo Worde (docx), obálky (docx) a obojstrannej vizitky (pdf).

Definícia jadra značky: Určím základný súboru prvkov, ktoré ovplyvňujú všetko, čo vaša firma robí. Definujem účel vašej existencie, víziu, misiu a vaše hodnoty. Prvky jadra značky budú usporiadané v logickej hierarchii.

Zákaznícka analýza: Na základe demografických a psychologických charakteristík zákazníkov, ich zvyklostí a preferencií definujem vašu cieľovú skupinu, ktorej úlohou je identifikovať osoby s najväčším potenciálom stať sa vašimi zákazníkmi. Vaše zdroje nie sú neobmedzené, preto musím cieliť na zákazníkov, ktorí sú relevantní pre váš biznis. K optimalizácii výdavkov na oslovenie vašich zákazníkov vám pomôže správna segmentácia.

Definovanie niche (oblasť trhu neobsadená konkurenciou): Pokiaľ nie ste super bohatá firma, pravdepodobne bude pre vás nesmierne náročné uspieť vo vysokej konkurencii. Preto je kľúčové nájsť úzky segment, ktorý dokáže osloviť špecifických zákazníkov,  relevantných pre vaše portfólio. Prispôsobenie služieb „na mieru“ vašim zákazníkom je v tomto prípade základom úspechu.

Analýza ponuky: Analyzujem vaše produktové portfólio a vyhodnotím jeho výhody a nevýhody. Zhodnotím aspekty definujúce jeho kvalitu. Určím, ktoré položky považujem za potenciálne a naopak, ktoré je potrebné z portfólia vylúčiť.

Základný konkurenčný prieskum. Vykonám základné analytické aktivity, ktoré zabezpečia poznanie pozície a správania vašej konkurencie. Bez zistenia reálneho stavu v trhovom segmente, neexistuje priestor pre správne rozhodovanie.

DNA značky: Ide o teoretické a symbolické identifikovanie vašej značky prostredníctvom kľúčových prvkov. Hodnoty, kompetencie a emócie, ktoré tvoria DNA vašej značky použijem ako nástroj na vytvorenie konzistencie a súdržnosti v rámci všetkých prejavov vašej značky. Týmto spôsobom vybudujeme základy silnej a rozpoznateľnej značky.

Personalita značky (asociácie, archetyp). Použitie archetypu značky je jedným z prístupov pre definovanie personality. Archetypy značiek slúžia ako pomôcka pre udržanie rovnakého „kurzu“ v procese budovania značky. Ide o pojem označujúci typické formy správania.

Prezentácia benefitov. Benefity značky predstavujú osobnú hodnotu a význam, ktoré si spotrebitelia spájajú s vlastnosťami vášho produktu alebo služby. Ide de facto o racionálne, emocionálne a sociálne dôvody pre výber vášho produktu. Na rozdiel od vlastností značky sú veľmi dobre marketingovo komunikovateľné.

Verbálna identita. Zahŕňa tvorbu slogana, názvu značky a názvov produktov a služieb. Tieto prvky by mali byť konzistentné a jasne vystihovať hodnoty a osobnosť značky. Využijem dostupné prístupy, aby som vám so zvládnutím tejto problematiky pomohol.

Analýza dostupných domén. Dostupné domény sa, s rastúcou konkurenciou, pomerne rýchlo míňajú. Musíte si byť istí, že vaše meno vpísané do internetovej domény nie je obsadené. V opačnom prípade sa môže stať, že investícia do procesu namingu vyjde na zmar.

Brand manuál: Dokument obsahujúci logo manuál (ktorý prehľadne vysvetľuje, akým spôsobom sa používa logo a súvisiace grafické prvky), typografické podklady, komplexnú firemnú identitu a definovanie základných prvkov vašej značky.

Brand stratégia - popis

Svet sa zmenil. Nachádzame sa v digitálnej dobe, ktorá nekompromisne posunula hranice. Mať logo dnes už bohužiaľ nestačí. Vaši potenciálni zákazníci budú mať omnoho viac touchpointov s vašou značkou ako tomu bolo kedysi. Aby, pri dnešnej miere konkurencie, zrealizovali nákup práve u vás, musíte urobiť viac, ako doteraz. Budovanie značky je dlhodobý proces, ktorý sa bez brand stratégie nezaobíde.

V cene branding balíka Brand stratégia získate nasledovné položky.

Symbolika: Pred tým, než sa pustím do samotného spracovania loga, venujem sa symbolom, z ktorých musí kvalitné logo vychádzať. Jednotlivé symboly budú reflektovať kľúčové slová, a tak zabezpečia korešpondenciu so sférou zvoleného pôsobenia a vnímania značky poteciálnym zákazníkom.

Logo: Predstavuje graficky spracovaný symbol slúžiaci na identifikáciu značky. Jeho spracovanie spravidla pozostáva z vypracovania logomarku (obrazovej časti loga) a logotypu (textovej časti loga). Pri tvorbe loga sa pridŕžam stanovených požiadaviek, noriem prístupnosti, ako aj definovaných vizuálnych kritérií. Mojím cieľom je dosiahnuť nadčasový dizajn.

Logosada: Logo dodávam vo viacerých variantoch a v rôznych formátoch súborov (jpg, png, pdf, eps, zdroj). Rastrový formát je formát, ktorého kvalita závisí od miery kompresie súboru. Môže byť stratový (jpg) alebo bezstratový (png), ktorý môže mať aj transparentné pozadie. Vektorový formát (pdf, eps), sa skladá zo základných geometrických primitív vyjadriteľných matematickými funkciami. Ide o bezstratový formát z hľadiska kvality umožňujúci následný export do rastrového formátu. Zdrojový súbor je formát spracovaného loga umožňujúci ľubovoľné úpravy v zdrojovom softvéri.

Farby: V súlade s identitou značky vytvorím primárne a sekundárne farby, gradienty, ako aj priliehavé farebné palety. Výstupným farbám priradím príslušné formáty HEX, CMYK a RGB. Nosnú časť tvorí orientácia na webové použitie, poradíme si však aj s tlačovými formátmi s využitím Pantone odtieňov. Dôraz kladiem na správny kontrast farieb a dodržanie WCAG štandardu.

Typografia: Ku komplexnej identite patrí aj výber vhodných typov a rezov písma. Z dostupných písiem vyberieme funkčný, zrozumiteľný a esteticky atraktívny font v primárnej,  sekundárnej, resp. náhradnej forme.

Aplikácia (grafické ukážky): Pod aplikáciou identity je potrebné si predstaviť vaše logo v skutočnom prostredíMockup, ktorý vám dodáme v cene balíka, je 3D model, ktorý aplikuje konkrétnu 2D grafiku na vyobrazenie v reálnom prostredí. Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať vaša identita v skutočnosti, mockup je ideálnym riešením.

Grafika promo materiálov: Vypracovanie propagačných materiálov – hlavičkového papiera vo Worde (docx), obálky (docx) a obojstrannej vizitky (pdf).

Brand analýza: Analyticko-exploračné aktivity, ktoré zahŕňajú audit existujúcej značky, jej silných a slabých stránok, Realizujem ho z pohľadu vašej ponuky a z pohľadu vášho zákazníka. Výstupom analýzy bude brand image – súbor reálnych asociácií, ktoré si zákazník spája s vašou značkou.

Definícia jadra značky: Určím základný súboru prvkov, ktoré ovplyvňujú všetko, čo vaša firma robí. Definujem účel vašej existencie, víziu, misiu a vaše hodnoty. Prvky jadra značky budú usporiadané v logickej hierarchii.

Zákaznícka analýza: Na základe demografických a psychologických charakteristík zákazníkov, ich zvyklostí a preferencií definujem vašu cieľovú skupinu, ktorej úlohou je identifikovať osoby s najväčším potenciálom stať sa vašimi zákazníkmi. Vaše zdroje nie sú neobmedzené, preto musím cieliť na zákazníkov, ktorí sú relevantní pre váš biznis. K optimalizácii výdavkov na oslovenie vašich zákazníkov vám pomôže správna segmentácia.

Definovanie niche (oblasť trhu neobsadená konkurenciou): Pokiaľ nie ste super bohatá firma, pravdepodobne bude pre vás nesmierne náročné uspieť vo vysokej konkurencii. Preto je kľúčové nájsť úzky segment, ktorý dokáže osloviť špecifických zákazníkov,  relevantných pre vaše portfólio. Prispôsobenie služieb „na mieru“ vašim zákazníkom je v tomto prípade základom úspechu.

Spotrebiteľský insight: Spoločne sa pokúsime nájsť vnútornú motiváciu, ktorá vašich spotrebiteľov vedie k ich nákupnému rozhodnutiu.

Analýza ponuky: Analyzujem vaše produktové portfólio a vyhodnotím jeho výhody a nevýhody. Zhodnotím aspekty definujúce jeho kvalitu. Určím, ktoré položky považujem za potenciálne a naopak, ktoré je potrebné z portfólia vylúčiť.

Základný konkurenčný prieskum. Vykonám základné analytické aktivity, ktoré zabezpečia poznanie pozície a správania vašej konkurencie. Bez zistenia reálneho stavu v trhovom segmente, neexistuje priestor pre správne rozhodovanie.

DNA značky: Ide o teoretické a symbolické identifikovanie vašej značky prostredníctvom kľúčových prvkov. Hodnoty, kompetencie a emócie, ktoré tvoria DNA vašej značky použijem ako nástroj na vytvorenie konzistencie a súdržnosti v rámci všetkých prejavov vašej značky. Týmto spôsobom vybudujeme základy silnej a rozpoznateľnej značky.

Personalita značky (asociácie, archetyp). Použitie archetypu značky je jedným z prístupov pre definovanie personality. Archetypy značiek slúžia ako pomôcka pre udržanie rovnakého „kurzu“ v procese budovania značky. Ide o pojem označujúci typické formy správania.

Prezentácia benefitov. Benefity značky predstavujú osobnú hodnotu a význam, ktoré si spotrebitelia spájajú s vlastnosťami vášho produktu alebo služby. Ide de facto o racionálne, emocionálne a sociálne dôvody pre výber vášho produktu. Na rozdiel od vlastností značky sú veľmi dobre marketingovo komunikovateľné.

Verbálna identita. Zahŕňa tvorbu slogana, názvu značky a názvov produktov a služieb. Tieto prvky by mali byť konzistentné a jasne vystihovať hodnoty a osobnosť značky. Využijem dostupné prístupy, aby som vám so zvládnutím tejto problematiky pomohol.

Brand value proposition. Definujem hodnotovú ponuku vašej značky pre zákazníka. Ide o jedinečný a jasne definovaný súbor výhod, ktoré vaša značka ponúka svojim zákazníkom. Tieto výhody budú jasne odlíšené od výhod ponúkaných konkurenciou a založené na potrebách a očakávaniach vašej cieľovej skupiny zákazníkov.

Brand promise. Spracujem záväzok značky, ktorý vystihuje, čo vaša značka ponúka svojim zákazníkom a ako sa odlišuje od svojej konkurencie. Vytvorený brand promise bude ľahko zapamätateľný, dôveryhodný a inšpirujúci. Vy sa musíte následne postarať o jeho naplnenie.

Komunikačná stratégia. Je dôležité určiť spôsob, akým budete prehovárať k zákazníkovi. Určím vám komunikačné piliere, ako aj vhodnú tonalitu. Tá musí úzko súvisieť s personalitou vašej značky.

Brand pozicioning (pozícia značky na trhu) je proces vytvárania jasného a unikátneho vnímania značky v mysli zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Mojim cieľom je vytvoriť pre značku osobitý a významný priestor na trhu, ktorý ju odliší od konkurencie a umožní jej úspešne zaujať svoju cieľovú skupinu.

Analýza dostupných domén. Dostupné domény sa, s rastúcou konkurenciou, pomerne rýchlo míňajú. Musíte si byť istí, že vaše meno vpísané do internetovej domény nie je obsadené. V opačnom prípade sa môže stať, že investícia do procesu namingu vyjde na zmar.

Kontrola ochranných známok. Pre túto oblasť platí rovnaká premisa, ako pre analýzu domén.

Poznámka: Registrácia ochrannej známky sa, nad rámec ceny balíka, spoplatňuje podľa platného cenníka tretej strany.

Strategický brand manuál: Dokument obsahujúci logo manuál (ktorý prehľadne vysvetľuje, akým spôsobom sa používa logo a súvisiace grafické prvky), typografické podklady, komplexnú firemnú identitu, definovanie všetkých dôležitých prvkov vašej značky a firemnú stratégiu.

Brand story: Základné firemné video, ktoré vyrozpráva príbeh vašej značky atraktívnou formou. Na základe story boardu vytvorím v spolupráci s kameramanom a strihačom kvalitný výstup, ktorý uľahčí vašu prezentáciu cieľovej skupine.

Doplnkové položky

Všetky bežné výkony prác sú zahrnuté v cene jednotlivých balíkov (Logo a farby, Vizuálna identita, Brand identita, Brand stratégia) a teda nemusíte nič navyše platiť.

Ak by ste však potrebovali spracovanie nadštandardných položiek, práce nad rámec balíkov sú spoplatnené hodinovou sadzbou.

Hodinová sadzba za textové, grafické, konzultačné, registračné alebo analytické výkony  je 25€ / hod.

O aké výkony môže ísť? Napríklad konzultácie, focus group, analýzy, prieskumy, spracovanie výročných správ, reklamných letákov, plagátov, roll upov, bannerov, pozvánok, oznámení, obálok kníh, etikiet, obalov, billboardov a pod. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

Čo o mne hovoria

Že som spoľahlivý a zodpovedný.

Že vidieť, že ma práca baví.

Že ku klientom mám VIP prístup.

Že dodržiavam termíny.

S Radovanom som mala tú česť spolupracovať pri tvorbe loga, brand manuálu a príprave web stránky pre občianske združenie. Veľmi milo ma prekvapila profesionalita počas celého procesu tvorby – od prvotného briefingu, ktorý je pre pochopenie klienta a jeho požiadaviek kľúčový, až po samotný výsledný výstup. Návrhy boli čisté, vkusné, originálne a presne reflektovali potreby zadávateľa. Zároveň veľmi oceňujem vysokú úroveň komunikácie a rýchlosť spätnej väzby, ktoré spoločne s veľmi dobrým navnímaním klienta vytvárajú ideálne podmienky pre efektívnu realizáciu akýchkoľvek grafických, ale aj iných marketingových projektov. Nemám spolupráci s Radovanom naozaj čo vytknúť, ide o skúseného profesionála s veľmi ľudským a ústretovým prístupom. Určite budem rada, ak budeme mať možnosť spolupracovať aj v budúcnosti, či už v rámci ďalších aktivít alebo na iných zaujímavých projektoch.

Lucia Stefansky

Lucia Stefansky

zadávateľka Pro Urgent

Radovan robil pre naše Združenie na záchranu Lietavského hradu redesign loga, nový branding a design manuál. Spolupráca bola nad všetky očakávania – vysoko profesionálna s maximálnym ohľadom na všetky naše neštandardné požiadavky (historická téma, logotyp vychádzal z erbu, potrebné dodržanie heraldických pravidiel a konvencií – nič z toho nebol problém, pán grafik bol v téme doma). Výsledkom je svieži a ľahký design s historickými prvkami. Veľmi tiež oceňujem rýchlosť a efektívnosť komunikácie, a trpezlivý prístup. A v neposlednej rade – komunikácia bola veľmi príjemná a vždy s úsmevom. Radosť spolupracovať, aj pozerať na výsledky. Veľká vďaka!​

Oľga Guttenová

Oľga Guttenová

členka ZnZLH

FAQ

Ako budeme spolu komunikovať?

Prispôsobím sa vaším preferenciám. Môžeme komunikovať e-mailom, telefonicky, prostredníctvom Google Meet alebo osobne (v Bratislave). Ak vám vyhovuje iná forma komunikácie, dajte mi vedieť.

Je možné pripraviť brand identitu bez stratégie?

Áno aj nie. Určite to nie je nič, čo by som odporúčal. Tvorba brand identity má vychádzať zo spracovanej stratégie a nadväzovať na ňu. V opačnom prípade sa môže stať, že poslanie subjektu, jeho archetypálny základ, hodnoty a ciele organizácie nebudú dostatočne korešpondovať s vizuálnym stvárnením značky. Cieľová skupina sa v takom prípade so značkou nestotožní a očakávaný efekt budovania značky sa nedostaví. Na základe uvedeného vždy odporúčam komplexný balík služieb (Brand stratégia). Pre cenovo dostupnejšie balíky sa snažím pri vizualizácii značky vychádzať z definície predpokladov, ktoré s určitou mierou validity pomáhajú suplovať absenciu brand stratégie.

 

Koľko proces brandingu trvá?

Väčšinu komplexnejších prác na mieru odovzdávam do 1 mesiaca, všetko však závisí od rozsahu a náročnosti vybranej služby, úrovne komunikácie, spolupráce objednávateľa, ale aj množstva ďalších faktorov. Služba Brand Stratégia sa pripravuje spravidla do 2 mesiacov. Chcem, aby vaše podnikanie prosperovalo, a preto termíny neberiem na ľahkú váhu.

 

Sú konzultácie platené?

Nie. Pred objednaním služby môžete so mnou čokoľvek nezáväzne a bezplatne konzultovať. V prípade, že sa už dohodneme na dodaní konkrétneho balíka, sú konzultácie poskytované bezplatne v jeho cene. Spoplatňovanie by sa teoreticky vzťahovalo len na prípadné konzultácie, po odovzdaní služby.

Poskytujete záruku spokojnosti?

Áno, v primeranom rozsahu. Ak sa vám niečo nebude páčiť, máte počas spracovania webu priestor na priebežné vyjadrovanie svojich pripomienok. Vďaka spätnej väzbe vám budem môcť dodať ten najlepší možný výstup. Ak by sa mi to predsa len nepodarilo(o čom pochybujem), vrátim vám finančné prostriedky (s výnimkou objednaných služieb tretích strán).

Ako prebieha platba?

Platba prebieha bezhotovostným prevodom na základe fakturácie. Pred začatím prác sa platí záloha 50 % z celkovej dohodnutej ceny objednávky. Po odovzdaní celého webu vám pošlem vyúčtovaciu faktúru a vy uhradíte zvyšných 50 %.

Nezáväzná objednávka

Objednajte si spracovanie brandingu odo mňa. Je to nezáväzné. Ak ešte nie ste rozhodnutí, čo presne chcete alebo neviete, ktorý balík je pre vás vhodný, nevadí. Neváhajte ma kontaktovať, všetko vám zodpoviem.

Jarabinková 6B, Bratislava

Odoslať objednávku

  Zvažujem záujem o:

  Ochrana súkromia

  Ako to prebieha?

  01

  Kontakt

  Kontaktujte ma

  02

  Záloha

  Uhradíte 50% zálohu

  03

  Brand

  Vytvorím vám brand

  04

  Fakturácia

  Doručím vám faktúru