Marketingová agentúra.

Dologo logo

Grafické spracovanie feedu v social media

Content

Spracovanie loga, farieb a brand manuálu

Brand

Vypracovanie webstránky na báze landing pages

Web

Dologo iphone
Dologo - marketingová agentúra

Prípadová štúdia.

Brand building, tvorba obsahovej stratégie a spracovanie prezentačného webu marketingovej agentúry plniaceho konverzné funkcie.

Dologo

Váš vodca v digitálnom svete

Marketingová agentúra Dologo má ambíciu stať sa digitálnym partnerom v segmente stredne veľkých firiem a poskytovať profesionálne služby s výborným pomerom cena/výkon. Sám som jej súčasťou a som vďačný za možnosť spolupracovať s odborníkmi.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér

Dologo združuje nadšencov pre marketing a súvisiace odvetvia.

Vzhľadom na štruktúru vzťahov sa agentúra radí k finančne menej nákladným alternatívam, ktoré však do veľkej miery dokážu zabezpečiť kvalitatívne konkurenčné riešenia.

Agentúra, okrem zakladajúcich členov, disponuje množstvom odborníkov ponúkajúcim služby v pridružených oblastiach.

Základ služieb tvoria branding, webdizajn, copywriting, tvorba videí, správa sociálnych sietí a marketing.

Monika Valachová
Instagram feed

Čo som realizoval

Vytvorenie webu

Základným cieľom webu marketingovej agentúry je naplnenie jeho prezentačnej funkcie. Web musí poskytovať priestor na ukážku jednotlivých agentúrnych služieb, ale najmä referencií, ktoré majú konverzný potenciál

Priamo do úvodu homepage som umiestnil carousel, ktorý zabezpečuje prezentáciu realizovaných projektov. Nevýhodou tohto druhu modulu je spomalenie rýchlosti načítania webu. To môže byť „odmenené“ miernou penalizáciou vyhľadávačov. Na druhej strane prívetivá prezentácia zvyšuje užívateľský zážitok.

V procese budovania podstránok som kladol dôraz na jednoduchosť, čistotu a prehľadnosť štruktúry webu. Vizuálna stránka vychádza z definovanej farebnosti, určenej typografie a aplikačných prvkov.

Z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti som na web umiestnil povinné prvky – klikateľný telefón a e-mail (ako v headri, tak aj vo footri). Ďalej sú to Google a Facebook recenzie (social proof) a referenčné portfólio. Rovnaký cieľ má aj podstránka O nás, ktorá predstavuje jednotlivých členov.

Rozpis služieb bol realizovaný na samostatnej stránke, ktorá je členená na štyri podstránky pojednávajúce o konkrétnych službách. Rozloženie stránok vychádza zo sekcií typických pre štruktúru tzv. „landing page„. Ide o stránky zamerané na zvýšenie konverzného potenciálu. Využíva kombináciu umiestnenia social proof, CTA tlačidiel, výpočtu benefitov a ďalších potrebných prvkov. Jednoduchší copywriting bol realizovaný svojpomocne, avšak zložitejšie časti webu vypracovala senior copywriterka, Nika Kotláriková, ktorá sa venuje externému redaktorstvu aj pre časopis Forbes.

V pôvodnej verzii existovala aj samostatná sekcia pre blog. Tá však bola presunutá na inú platformu. Stránka je optimalizovaná na prínos návštevnosti prostredníctvom sociálnych sietí. Implementácia e-mail marketingového modulu umožňuje ďalšiu prácu s kontaktami, ktoré boli získané z iných kanálov.

Získavanie náštevnosti sa realizuje prostredníctvom obsahovej tvorby predovšetkým v sieti spoločnosti Meta (Facebook a Instagram).

Web je optimalizovaný pre SEO v rámci relevantných kľúčových slov. Analytické nástroje slúžia na pravidelné vyhodnocovanie jeho úspešnosti. Spätná väzba je využívaná na následné zmeny, ktoré sú realizované na pravidelnej báze.

Záver

Zhodnotenie

Bolo mi cťou priviesť k životu web agentúry, v ktorej budúcnosť aj sám verím. Práca na ňom ma nesmierne bavila a spoluprácu som si naozaj užil. Mal som možnosť učiť sa od skvelých a veľmi šikovných mladých ľudí.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér