Záchrana Lietavského hradu.

logo Združenia na záchranu Lietavského hradu

Vytvorenie erbu a loga občianskeho združenia

Brand

Určenie farebnosti a realizácia font pairingu

Brand

Vypracovanie reklamných tlačovín

Brand

mních
Infotabuľa - hrad Lietava

Prípadová štúdia.

Združenie na záchranu Lietavského hradu sa rozhodlo po rokoch obliecť svoj vizuál do nového šatu. A pri tom som ja nemohol chýbať.

Hrad Lietava

Vizuálna identita

Hrady nemajú erby resp. logá, majú ich však ich vlastníci. Združenie na záchranu Lietavského hradu je, ako právnická osoba, vlastníkom samotného hradu, a na základe tradície je teda aj oprávneným subjektom na držanie erbu. Konštrukcia erbu podlieha prísnym heraldickým pravidlám. Postup pri tvorbe bol realizovaný v spolupráci s heraldikom a reflektoval dohodnutú symboliku.

Okrem heraldického erbu a loga, som spracoval aj obrysové verzie, pre zobrazenie na webe a tlačovinách.

Konštrukcia erbu vychádza z pôvodného (amatérskeho) návrhu, pričom som zachoval jeho symboliku (pôvodné figúry). Erb pozostáva z neskorogotického štítu, do ktorého som osadil figúry. Figúra rytiera symbolizuje dobrovoľníkov hradu, ktorí sú tak trochu ako rytieri. Sú ušlachtilí, odvážni, bojujúci za dobrú vec. Zároveň podobne ako Rytier Don Quijote de la Mancha, bojujú proti času, čo je podobné ako bojovať s veternými mlynmi. Lešenársky kľúč, ako ďalšia z figúr, predstavuje predmet, ktorý rytier drží vo svojej ruke, je to jeden z najpoužívanejších nástrojov dobrovoľníkov združenia.

V erbe evokuje žezlo pôsobiace trochu tajomne, keďže väčšina ľudí presne nepozná jeho účel. V erbe boli použité heraldické tinktúry (farby a kovy).

Na erb nadviazala tvorba loga, ktoré som štylizoval do obrysovej formy erbu. Urobil som tak kvôli color manažmentu vychádzajúceho zo zemitých farieb, ktorý neprijateľne kontrastoval s heraldickými tinktúrami. Zvolenou štylizáciu sa mi tak podarilo zabezpečiť použiteľnosť loga na rôznych farebných podkladoch.

Z hľadiska farebnosti som stanovil ako vhodné studené zemité farby vyjadrujúce trvácnosť a majestátnosť. Masívne stavby obdobného charakteru pretrvávajú v nehostinnom prostredí často stovky rokov. Dominujú lokalite, symbolizujú schopnosti našich predkov a sú pripomienku dávnej slávy vážených rodov. Pre zabezpečenie farebného kontrastu, som do palety doplnil dva odtiene červenej farby. Ide o farbu života a energie. Tieto dve veličiny do ruiny hradu prinášajú dobrovoľníci svojimi aktivitami.

Súčasťou môjho spracovania bola aj typografická sada, pozostávajúca z primárneho a sekundárneho písma. Špecifikom typografie je výber printového fontu, ktorý zvýši čitateľnosť textov, vďaka serif formátu.

Budovanie brandu predstavuje investíciu do dôveryhodnosti občianskeho združenia, ktorá je spôsobilá priniesť združeniu zlepšenie jeho východiskovej pozície pri uchádzaní sa o grantové podporné programy. Používanie loga a manažmentu farieb, ako aj jednotná komunikácia smerom k návštevníkom môžu prispieť k spoznateľnosti a zapamätateľnosti značky a pretaviť sa do vyššej návštevnosti výnimočnej ruiny hradu.

Lietava - branding - infotabuľa
Lietava - branding - leták
Lietava - branding - časopis
Lietava - branding - infotabuľa
Lietava - branding - ikona
Lietava - branding - farby
Lietava - branding -typografia
Lietava - branding - logo

Záver

Zhodnotenie spolupráce

Musím vyzdvihnúť angažovanosť zadávateľa, ktorý pristupoval k brandingu veľmi zodpovedne. Pochváliť treba predovšetkým zapojenie členky správnej rady občianskeho združenia, Oľgy Guttenovej, ktorá obrovským dielom a svojim proaktívnym prístupom prispela k pozitívnym výsledkom. Som presvedčený, že čas strávený nad projektom prinesie svoje ovocie v podobe rôznych foriem podpory dobrovoľníckej činnosti, ktorú združenie vykonáva. V pozitívnej atmosfére kooperácie bolo veľmi ľahké prisľúbiť účasť na budúcich projektoch združenia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

marketingový špecialista

Radovan robil pre naše Združenie na záchranu Lietavského hradu redesign loga, nový branding a design manuál. Spolupráca bola nad všetky očakávania – vysoko profesionálna s maximálnym ohľadom na všetky naše neštandardné požiadavky (historická téma, logotyp vychádzal z erbu, potrebné dodržanie heraldických pravidiel a konvencií – nič z toho nebol problém, pán grafik bol v téme doma). Výsledkom je svieži a ľahký design s historickými prvkami. Veľmi tiež oceňujem rýchlosť a efektívnosť komunikácie, a trpezlivý prístup. A v neposlednej rade – komunikácia bola veľmi príjemná a vždy s úsmevom. Radosť spolupracovať, aj pozerať na výsledky. Veľká vďaka!​

Oľga Guttenová

Oľga Guttenová

členka správnej rady ZnZLH

ZnZLH

Historický koncept v nadčasovom prevedení

Združenie na záchranu Lietavského hradu má približne 50 členov a na hrade Lietava pôsobí od roku 1999. 

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

marketingový špecialista

Aktívna činnosť zaradila združenie medzi najúspešnejšie organizácie svojho druhu na Slovensku.

Práce na hrade prebiehajú systematicky a na vysokej odbornej úrovni.

Vďaka aktivitám združenia sa medzi hradné múry opätovne navrátil život. Pravidelne sa tam organizujú viaceré spoločenské podujatia.

Vedenie sa rozhodlo pre komplexný vizuálny branding, ktorý podčiarkne jeho jedinečnú identitu.