brand manuál

Dizajn manuál.

Dizajn manuál je dokument zabezpečujúci konzistentnú a jedinečnú prezentáciu značky v komunikácii

Dizajn manuál

Vizuálna identita a stratégia značky

Základným cieľom brand manuálu je poskytnúť jasnú, jedinečnú, rozoznateľnú a príťažlivú prezentáciu značky.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér

Základy začínajú určením definície značky (história, poslanie, benefity, archetyp,…). 

Nasleduje vizuálne zhmotnenie (logo, farby, typografia, aplikácia).

Na záver sa určuje komunikačný štýl.

Až keď máme hotovú vizuálnu identitu a strategiu, môžeme začať s budovaním značky. Cesta k lovebrandu je dlhodobá záležitosť.

Dologo - brand manuál
Dologo - branding

Čo som realizoval

Definícia značky a vizuálna identita

Cieľom vypracovania brand manuálu bola prezentácia jednotlivých krokov na ceste k hotovej a funkčnej značke.

V rámci definície značky som určil poslanie marketingovej agentúry (jej víziu a misiu), vymenoval som jej benefity a stanovil archetyp organizácie, ktorý najlepšie odzrkadľuje jej hodnoty. V tejto fáze som jednotlivé definície podriadil cieľovej skupine a jednotlivým persónam.

Následne som pristúpil k vizualizovaniu značky. Najdôležitejšou a najviditeľnejšou súčasťou vizualizácie je logo. Pozostáva z logomarku a logotypu.

Nemenej významným prvkom brand vizualizácie je color manažment, určujúci komplexnú farebnosť značky vrátane určenia archetypálnych základov, farebnej palety a gradientov. Mnou vybraná paleta zabezpečila zrkadlenie hodnôt značky, dostatočnú kontrastnosť v súlade s normami prístupnosti.

Z archetypu značky vychádza aj správne určená typografia. Na mieste je určenie typu písma a definovanie jeho rezov. Zamerať sa treba aj na korektný font pairing.

V rámci aplikácie som vypracoval niekoľko prezentačných formátov na báze mockupu, ktorý zobrazuje použitie značky v 3D prostredí.

Na mieste je aj vypracovanie základných grafických návrhov vizitiek a hlavičkového papiera.

Na záver som určil komunikačné pravidlá značky, ako je používanie názvu značky, oslovovanie, či komunikačný tón.

Brand manuál je logickým výstupom celej práce na tvorbe identity a stratégie značky. Sú v ňom definované najdôležitejšie zásady a pravidlá spojené s existenciou značky. Na odkaze hore si môžete pozrieť jeho zjednodušenú online verziu.

Spracovaním brand manuálu sa však práca na značke nekončí. Naopak, budovanie značky je často robota na celý život (niekedy aj viac). Ale to už je iný príbeh…

Záver

Zhodnotenie

Tvorba značky je nesmierne náročná a zdĺhavá činnosť. Predchádza jej podrobné štúdium, hĺbkové rozhovory, analýzy a nekonečná kreatíva. Získané výstupy sa overujú testovaním prostredníctvom focus group. Výsledok nie je o snahe zapáčiť sa, ale predovšetkým o funkčnosti. Stabilné základy značky definujú jej úspešnosť v budúcnosti.

Radovan Hýbl

Radovan Hýbl

ekonóm a webdizajnér